Skąd dowiedziałeś sie o naszej stronie?
INFO
  • Konsument może skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Chcąc skorzystać z możliwości polubownego rozwiązywania sporów dotyczących zakupów internetowych, Konsument może złożyć swoją skargę np. za pośrednictwem unijnej platformy internetowej ODR, dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/

Szkodliwość papierosów elektronicznych (e-papierosów)

- PORADY -

Autorami artykułu są:

Dr n. med. Piotr Müldner-Nieckowski,

Dr n. med. Wawrzyniec-Podrzucki,

Dr n. chem. Mirosław Dworniczak

 

 

E-papierosy: ZARZUTY a FAKTY

 

Elektroniczne papierosy są nowością na polskim rynku i jak każda nowość traktowane są z ostrożnością, można zatem spotkać się z zarzutami przeciwko nim. Niestety zarzuty te z reguły wynikają z braku wiedzy osób podających w wątpliwość wynalazek, który pozwolił już tysiącom Polaków uwolnić się od nałogu palenia zwykłych papierosów tytoniowych.

 

Zarzut 1:

E-papierosy zawierają nikotynę, a zatem mogą prowadzić do uzależnienia.


Przede wszystkim to nie e-papieros zawiera nikotynę, gdyż jest to po prostu urządzenie podgrzewające płyn. Podobnie jak czajnik, w którym możemy podgrzewać nie tylko wodę, ale również inny dowolny roztwór. Zatem nikotynę może zawierać jedynie płyn stosowany w e-papierosach, ale nie musi - wielu e-palących w ciągu kilku miesięcy redukuje stopniowo dawkę nikotyny i po tym czasie stosuje wyłącznie płyny beznikotynowe. E-palenie może w ten sposób być całkowicie niezwiązane z inhalowaniem nikotyny. Ponadto, e-papierosy są przeznaczone dla dorosłych osób palących, czyli już uzależnionych, które próbują uwolnić się od nałogu palenia tytoniu. Informacja o tym jest widoczna na zestawach sprzedawanych przez większość dostawców w Polsce. Odpowiednie przepisy powinny regulować sposób oznaczenia zarówno zestawów, jak i płynów do e-papierosów.

 

Zarzut 2:

Używając e-papierosa można bardzo łatwo przedawkować nikotynę.


Jest to praktycznie niemożliwe. Przeciętna dawka śmiertelna nikotyny to ok. 60 mg dla dorosłej osoby niepalącej i zdecydowanie wyższa dla uodpornionego na nią palacza. Dodajmy, dawka przyjęta jednorazowo. Typowy e-palący zużywa dziennie średnio 1-2 mililitrów płynu. Zakładając nawet, że jest to płyn o zawartości nikotyny 18mg/ml - najwyższej, jaka jest oferowana przez większość polskich sprzedawców, przyjmuje on maksymalnie 36mg tej substancji w ciągu całej doby.

 

Zarzut 3:

E-papierosy są szkodliwe, gdyż przez swoje podobieństwo do normalnych papierosów utrwalają związane z paleniem nawyki, i zamiast ułatwiać, w rzeczywistości utrudniają wyzwolenie się palacza z nałogu.


Podobieństwo do zwykłych papierosów tytoniowych jest uważane przez użytkowników za główną zaletę inhalatorów nikotyny, które możemy znaleźć w ofercie firm farmaceutycznych. Zwolennicy tych urządzeń zauważają, że inhalator zaspokaja potrzeby związane z odruchami warunkowymi, które występują u palacza tytoniu, a także farmakologiczne uzależnienie od nikotyny. Zarzut ten w stosunku do e-papierosów jest zatem zupełnie niezrozumiały, gdyż to właśnie dzięki temu rezygnacja z bez wątpienia dużo bardziej szkodliwych papierosów tytoniowych staje się dla palącego decyzją zdecydowanie łatwiejszą i o wiele mniej stresującą, niż ma to miejsce w przypadku innych metod (gum, pastylek, plastrów). Dodatkowo, w przeciwieństwie do inhalatorów oferowanych przez firmy farmaceutyczne, elektroniczny papieros produkuje mgiełkę, która jest substytutem dymu papierosowego, dzięki czemu ogromna większość e-palących nie myśli nawet o powrocie do palenia papierosów tradycyjnych i stopniowo może zmniejszać dawkę nikotyny aż do "zerowej", zostawiając uwolnienie się od samej czynności palenia na ostatni etap.

 

Zarzut 4:

Glikol propylenowy jest używany w płynach do chłodnic i do odmrażania szyb.


W płynach do chłodnic i do odmrażania szyb stosowany jest głównie glikol etylenowy, czyli zupełnie inna substancja. Niemniej z uwagi na wysoką toksyczność glikolu etylenowego, od pewnego czasu producenci tych płynów stosują właśnie glikol propylenowy, który zgodnie z Załącznikiem do Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 28 września 2005 r. w sprawie wykazu substancji niebezpiecznych wraz z ich klasyfikacją i oznakowaniem nie jest uznawany za substancję niebezpieczną. Glikol propylenowy jest składnikiem wielu lekarstw, kosmetyków, środków higieny jamy ustnej, a także jest powszechnie stosowany jako dodatek do żywności (E1520).

 

Zarzut 5:

Nieznane jest długotrwałe działanie glikolu propylenowego na organizm ludzki.


Kontakt z produktami zawierającymi glikol propylenowy mamy praktycznie każdego dnia od wielu lat. Jest obecny w produktach spożywczych (E1520), syropach przeciwkaszlowych, kroplach do oczu, lekach przeciwalergicznych doustnych i innych lekach podawanych w formie zastrzyków, kremach do twarzy, oczu i rąk, pastach i płynach do zębów, odświeżaczach powietrza, czy dezodorantach. Wszystkie leki przeszły cały cykl rygorystycznych badań klinicznych a środki spożywcze i kosmetyczne posiadają stosowne atesty Państwowego Zakładu Higieny, co byłoby niemożliwe w przypadku stwierdzenia jakiegokolwiek negatywnego wpływu glikolu propylenowego na organizm człowieka. Glikol propylenowy jest zatem jedną z substancji, którą organizm ludzki od dawna bardzo dobrze zna i toleruje. W przypadku e-papierosów glikol propylenowy jest inhalowany, a zatem interesujące dla użytkownika są skutki długotrwałej ekspozycji na pary tej substancji. Pierwsze takie badania były prowadzone jeszcze w latach 40-tych ubiegłego stulecia na zwierzętach - małpy i szczury wdychały pary glikolu przez 12-18 miesięcy 24h na dobę - poza nieznacznym wzrostem wagi, nie stwierdzono żadnych negatywnych skutków (Robertson, O.H., et al. Tests for the chronic toxicity of propylene glycol and triethylene glycol on monkeys and rats by vapor inhalation and oral administration. Journal of Pharmacology and Experimental Therapeutics. Vol. 91 (Sept. 1947). p. 52-76.). Późniejsze badania, nawet z ostatnich kilku lat, potwierdzają te obserwacje (przykładowo: Wang T., et al. Preclinical safety evaluation of inhaled cyclosporine in propylene glycol. J Aerosol Med. 2007 Winter; 20(4): 417-28).

 

Zarzut 6:

Nie ma badań potwierdzających nieszkodliwość e-papierosów.


Tak, to prawda, ale nie ma też badań potwierdzających nieszkodliwość zwykłych papierosów, wręcz przeciwnie, są badania potwierdzające ich ogromną szkodliwość i to, że są przyczyną śmierci milionów ludzi, a jednak są one dostępne bez żadnych ograniczeń. Pamiętajmy, że nie ma też badań potwierdzających nieszkodliwość telefonów komórkowych, czy kuchenek mikrofalowych, niemniej nikt nigdy nie zakazał ich sprzedaży. W Polsce jest wiele osób używających e-papierosów od ponad roku. Osoby te potwierdzają znaczną poprawę swojego stanu zdrowia już w pierwszym kwartale: zwiększona pojemność płuc, wydolność fizyczna i umysłowa, poprawa pamięci, refleksu, snu, unormowanie liczby czerwonych krwinek w morfologii krwi. Doniesienia te świadczą o tym, że zamiast zakazu, należałoby wpływ e-papierosów na zdrowie dokładniej zbadać i wprowadzić regulacje dotyczące sprzedawanego płynu, aby zapewnić e-palącym dostęp do produktu bez zanieczyszczeń, jakie mogą być obecne w płynach niewiadomego pochodzenia lub przechowywanych w nieodpowiednich warunkach (zagrożenie takie istnieje, gdy na skutek wprowadzenia zakazu sprzedaży rozwinie się czarny rynek).

 

 

 

Tekst opublikowano za zgodą autorów. Autorzy: Dr n. med. Piotr Müldner-Nieckowski, Dr n. med. Wawrzyniec Podrzucki, Dr n. chem. Mirosław Dworniczak

źródło: http://www.digicig.pl/dc/zarzuty_a_fakty

 

 

Przejdź do sklepu

 

Produkty pasujące:

Jak skutecznie skończyć z nałogiem nikotynowym? System 4 kroków QuickQuit®
Artykuły o elektronicznym papierosie
Dlaczego e-papierosy Volish?
Wikipedia o e-papierosie
e-papieros w TV
E-papierosy można palić mimo zakazu
Dlaczego właśnie MILD?
Volish Ego2 zdobywcą plebiscytu Męska Rzecz 2010 TVN TURBO